• slider image 131
:::
:::
:::

近期事項

萌典查詢

ㄉㄨㄢ ˇ ㄒㄧㄠ ˇ ㄐㄧㄥ    ㄏㄢ ˋ
悍,不飲酒。漢書˙卷九十˙酷吏傳˙田延年傳:延年為人短小精悍,敏捷於事,雖子貢﹑冉有通藝於政事,不能絕也。亦作精悍短小、矮小精悍。短小。