• slider image 112
  • slider image 116
  • slider image 119
:::

All News

RSS http://www.caes.tyc.edu.tw/modules/tadnews/rss.php
:::
:::

近期事項

萌典查詢

ㄉㄢ    ㄐㄧㄥ    ㄕㄡ ˋ ㄆㄚ ˋ
處於驚恐害怕的狀態。元˙無名氏˙盆兒鬼˙第三折:俺出門紅日乍平西,歸時猶未夕陽低,怎教俺擔驚受怕著昏迷。明.崔時佩、李景雲.南西廂記.第二十三齣:紅娘姐,你擔驚受怕,圖甚麼浪酒閒茶。亦作耽驚受怕、擔驚受恐。
more...