• slider image 116
  • slider image 119
:::
宣導 生教組長 - 學務處 | 2021-10-20 | 點閱數: 38

  •  
    1) 1.png
  •  
    2) 反毒宣導圖1.pdf
:::
:::

萌典查詢

ㄑㄩㄥ ˊ ㄐㄧ ˊ ㄧㄠ ˋ ㄇㄧㄠ ˋ
形容音樂十分精妙、悅耳。漢˙荀悅˙前漢紀˙卷二十三˙元帝紀下:自度聲曲,分別節度,窮極要妙。亦作窮妙其巧、窮極其妙。