• slider image 116
  • slider image 119
:::
  • 所有消息
  • 教務處
  • 學務處
  • 總務處
  • 輔導室
  • 人事室
  • 校內公告
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
[ more... ]
:::
:::

62屆畢業典禮

youtube影片  Facebook影片

近期事項

萌典查詢

ㄧㄣ ˇ ㄐㄧㄡ ˋ ㄗㄜ ˊ ㄍㄨㄥ   
承認過失並自我責備。三國志˙卷四十七˙吳書˙吳主權傳:後壹姦罪發露伏誅,權引咎責躬,乃使中書郎袁禮告謝諸大將,因問時事所當損益。舊五代史˙卷一一八˙周書˙世宗本紀五:雖古人有引咎責躬,因災致懼,亦無以過此也。亦作引咎自責。

萬用籤筒